Yönetim Kurulu
Başkan:
Prof. Dr. Nuran Akdemir
Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr.Gülümser Kublay
Genel Sekreter:
Prof. Dr. Fatma Öz
Genel Sekreter Yardımcısı:
Yard. Doç. Dr. Sergül Duygulu
Sayman:
Yard. Doç. Dr. Gülten Işık Koç
Üye:
Prof. Dr. Fethiye Erdil
Prof. Dr. Lale Taşkın
Bilimsel Bilişim